lock Account shopping_cart Winkelwagen

Disclaimer

Pelota streeft er naar dat alle informatie op de site correct is. De gepubliceerde informatie bindt Pelota echter niet, noch kan Pelota hiervoor aansprakelijk gehouden worden. Alle gegevens die je invoert zullen uitsluitend worden gebruikt voor het doel waarvoor zij aan Pelota zijn verstrekt.

Pelota aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade op welke manier dan ook ontstaan door gebruik, onvolledigheid of onjuistheid van de aangeboden informatie op deze website. Onze website bevat links naar websites van anderen. Wij zijn niet aansprakelijk voor de privacypraktijken noch de inhoud van deze websites. Niets van deze site mag zonder toestemming van de onderstaande rechthebbende worden overgenomen. Het auteursrecht op deze website berust bij Pelota of bij derden die met toestemming dit (beeld)materiaal beschikbaar hebben gesteld aan Pelota.

Vragen en feedback
Als je vragen hebt of meer informatie wil ontvangen neem dan contact met ons op info@pelota.nl.

Laatste update: 21-04-2021